2018 2018  2019 2019   2020 2020
 inkomsten  uitgaven inkomsten  uitgaven  inkomsten  uitgaven
 Incidentiele-/eenmalige giften 2.500 2.500 2.500
 Structurele-/vaste giften 27.500 28.000 28.500
Bankkosten 180 185 190
Medewerker(s) Zuid-Afrika 29.320 29.710 30.200
Drukwerk en porti 250 350 350
Boekhoudprogramma 50 55 60
Ontmoetingsavonden 100 100 100
Algemene kosten / diversen 100 100 100
Totaal 30.000 30.000 30.500 30.500 31.000 31.000