Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015

In maart 2015 is een begin gemaakt met het opzetten van de stichting. Alles is soepel verlopen en
medio 2015 is de ANBI status toegezegd. Ondertussen is de website (www.huisvanlig.nl) de lucht
ingegaan.
Familie Koopman is in 2015 werkzaam geweest in Kaapstad en Melvin is het hoofd van Bet Uriel waar de jongens verblijven en begeleid worden. Familie Koopman heeft vier nieuwsbrieven verstuurd.
De stichting heeft familie Koopman financieel ondersteund en heeft daarnaast specifieke giften voor
de familie Koopman en Beth Uriel mogen ontvangen.
In mei/juni is Willem Akkerman (penningmeester) bij hen op bezoek geweest. Hij was daar ter
ondersteuning en is veel met Melvin op pad geweest. Twaalf juni is een informatieavond voor de
achterban in Nederland georganiseerd. Deze avond is er onder andere geskypet met de Koopman
family.
Regelmatig is er een gebedsmail verstuurd naar een kleine groep bidders. Deze wordt niet op de
website geplaatst i.v.m. de persoonlijke en gevoelige informatie.
Eind november tot begin januari 2016 hebben wij het voorrecht gehad om familie Koopman hier in
Nederland te ontmoeten. Twaalf december hebben zij een mannenontbijt en een high tea voor de
vrouwen georganiseerd. Deze zijn beide erg goed bezocht.
31 december 2015 heeft Willem Akkerman zijn functie neergelegd en gelukkig heeft broeder Jan
Klooster deze taak op zich genomen.

Het financiële jaarverslag

huisvanlig-_-Balans-Jaar-2015

huisvanlig-_-Winst-en-verlies-Jaar-2015-_-Periode-1-13