Lieve Allemaal,

Hier eindelijk weer een update van ons uit Kaapstad.

Het is een tijdje stil geweest van onze kant, want er is zoveel gebeurd de afgelopen maanden. Maar de Heer is getrouw en zal alles ten goede keren, zoals Hij beloofd.” Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn”. Rom. 8;28

Ik “probeer” in het kort een paar dingen te delen.

We hebben de afgelopen maanden veel geestelijke strijd ervaren en nog steeds. Maar Hij die ons roept is getrouw, en we weten dat wanneer er zoveel strijd is er mooie dingen voor Jezus staan te gebeuren.  

Vooral bij de jongens van BU zien we de grote honger in hun naar de Heer. Mag de Heer geestelijke versterking brengen aan het team.

Eerst was de aanval gericht op onze financiƫn. Het is zo bijzonder te weten dat de Heer dit alles al weet en voordat dit alles gebeurde Hij al voorzag! Hoe wonderlijk is dit!!!

We krijgen vaak extra giften in December wat zo’n enorme zegen is en ons een deel van het jaar draagt ook voor onverwachte uitgaven. Dit jaar waren er ook in Januari extra giften en we wisten dat de Heer dat voor iets specifieks bedoeld moest hebben en we hebben het toen aan de kant gezet. 

Het begon met Melvins auto de VW golf die we jaren geleden van twee zakenmannen uit de Bethel hebben gekregen, wat toen antwoord op gebed was van jaren. In Zuid-Afrika kunnen we niks zonder auto. En we hebben de eerste jaren met 1 auto gedaan wat altijd een heel gepuzzel was. Omdat je niet zomaar overal naartoe kunt lopen, afstanden zijn groot en fietsen is al helemaal geen optie, omdat het niet veilig is in het verkeer. De golf is altijd tot zegen geweest en die hebben we met vele mensen mogen delen. Als de Heer ons zegent weten we dat we ook anderen ermee mogen zegenen. 

In Mei gebruikten Keanu en Keenan twee BU jongens Melvin’s golfje om iets voor BU te regelen. Ze zijn op de snelweg aangereden door een grote truck die hun niet zag. De truck heeft nog een kilometer door gereden voordat hij tot stilstand kwam. We prijzen de Heer dat hun niks is overkomen, ze dachten dat ze zouden sterven. De passagiers deur vloog open en de auto kantelde al toen de truck met hun door reed. De auto was total loss maar de jongens zijn met schrik en spierpijn vrij gekomen. We ervaarden zo’n rust en waren de Heer zo dankbaar voor Zijn bescherming over Keenan en Keanu, de auto was niet belangrijk. Toen een bestuurlid de volgende dag hoorde wat er was gebeurd mocht Melvin een auto van hun ophalen om te gebruiken. 

Rond dezelfde tijd ontdekten we problemen met de fundering van ons huis bij de slaapkamer van Luca en shane en de badkamer. De verzekering dekte het niet, maar de Heer wel! We bleven maar uitspreken dat het geld genoeg zou zijn voor alles wat moest gebeuren aan het huis en voor een andere auto, wat menselijk gezien niet genoeg zou moeten zijn. Want het bedrag (volgens de verzekering) voor het maken van de fundering alleen al was veel hoger dan het geld dat we hadden. Het is zo bijzonder hoe normaal gesproken zulke dingen vaak zorgen en paniek met zich mee brengen maar we ervaarden enorme rust. We weten op wie wij vertrouwen en hebben Zijn machtige hand al zoveel wonderen zien doen. Aan ons om standvastig te blijven in ons vertrouwen op Hem wat er ook gaat komen. De verzekering betaalde wel een deel uit van de auto en hiermee konden we na een aantal weken weer een autootje kopen, waar we zo ontzettend dankbaar voor zijn. Het is een Peugeout 307, 18 jaar oud maar een pracht auto! Hij heeft dingen ten goede gekeerd. 

Rond die tijd begon ook de aanval op ons gezin, er zijn dingen in onze kerk hier gaande wat de Heer aan ons heeft geopenbaard en Hij heeft ons gevraagd dit in gebed te vechten en niet met anderen te delen. Het liefst hadden we gezegd waarom vraagt u niet iemand anders Vader, maar we weten dat we gehoorzaam willen zijn aan Hem. Het is dezelfde macht waar we mee te kampen hebben gehad de eerste jaren dat we bij BU waren. Geestelijke strijd was toen zo nieuw en vreemd voor ons en vaak eng en dat hielden we liever zo. Toch ervaarden toen dat de Heer ons liefdevol en geduldig bij de hand nam en we samen met Hem door het vuur zijn gegaan bij BU. En daar mogen wij nu de vruchten van zien in de levens van de jongens. Mag dit bijbelvers ook een bemoediging voor jullie zijn welke situatie je misschien nu ook in bevind. Hij is het die ons traint. 

Psalm 144:1 “Geloofd zij de HEERE, mijn rots. Die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren. Mijn goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn, ja mijn bevrijder, mijn schild, tot wie ik de toevlucht heb genomen.”

Misschien als je het volgende leest dat je denkt dat is gewoon toeval, we zoeken overal wel iets achter. Toch willen we je bemoedigen dit met een open hart te lezen. De vijand wil juist dingen verbergen, ons verblinden zodat we hem niet verwachten in zulke dingen maar dat het gewoon toeval of een ongeluk is. Wij hebben een vijand die komt om te stelen te doden en te vernietigen, maar de Heer is gekomen om ons een leven van overvloed te geven. Mag de Heer onze ogen openen, laten we dicht bij Hem blijven en Hem zoeken in alles wat we meemaken. Mag Hij ook voor jullie openbaring brengen in jou situatie. 

Er zijn veel meer details maar ik probeer het kort te houden. Een vriendin uit onze kerk hier waar ik al jaren elke week mee bad probeerde ik voorzichtig op de hoogte te brengen van wat de Heer aan ons had geopenbaard, maar al snel maakte de Heer duidelijk dat we hun niet langer konden vertrouwen. Dat ook zij onder de invloed was en dat is sinds dien heel duidelijk geworden. We hebben liefdevol duidelijk gemaakt dat we voor een tijdje afstand van hun gaan nemen om onszelf te beschermen, waar helaas niet positief op is gereageerd. Alleen de Heer kan openbaring brengen. Dat we ons moesten beschermen werd vooral duidelijk toen ze de laatste keer dat ze op bezoek kwam met krukken als kado voor de kinderen aan kwam zetten om mee te spelen. Eerst dacht ik nog “ooh wat lief”, dat is iets wat de kids vroeger altijd leuk leek om mee te spelen. Maar toen ze weer naar huis ging kregen we allemaal een ongemakkelijk gevoel. Krukken staan ervoor dat je iets breekt en is niet goed. Onze kids hebben nog nooit iets gebroken in de 17 jaar dat wij ouders zijn. Twee dagen later ging Anaya klimmen met een vriendin en ik werd 5 minuten nadat ik haar had afgezet gebeld. Ze was gevallen en was in veel pijn. Als Anaya dat zegt weten we dat het serieus is. 

We zijn naar de arts gegaan en al snel zijn we doorgestuurd naar de spoedeisende hulp, Ze had haar enkel gebroken op een vreemde plek en moest de volgende dag een spoedoperatie hebben. We hebben uren gewacht en gebeden in het ziekenhuis. Elke keer zeiden Anaya en ik tegen elkaar dat accepteren we niet ze hoeft niet geopereerd te worden. Het leek wel hoe meer we baden hoe meer het ziekenhuispersoneel bleef zeggen hoe serieus dit was en ze echt een operatie nodig had, ze hadden geen idee dat wij ertegen aan het bidden waren. We hebben uren gewacht tot ze tenslotte binnen kwamen en zeiden dat het niet hoefde en ze een medische laars kreeg. Ze moest nu wel krukken gebruiken, we hebben nieuwe krukken gekocht.(hihi, oude hadden we al weg gedaan!). Dit alles bracht extra kosten met zich mee maar het leek alsof het geld niet opraakte wat wonderlijk was! Wat een trouwe Vader!!

Ook toen Anaya naar weken terug moest voor een check up bleven ze maar uitspreken dat ze waarschijnlijk nog geopereerd moest worden. Wel waren ze onder de indruk dat ze alweer zonder krukken kon lopen, en druk op haar enkel kon zetten. Inmiddels zijn we dik twee maanden verder en Anaya heeft alweer geklommen en is haar enkel bijna weer volledig herstelt. Halelujah!

De Heer maakte ons ervan bewust dat we voorzichtig moeten zijn met dingen die mensen aan ons geven vooral na het ontvangen van de krukken. Waren we ons ineens bewust van andere dingen in huis die die vrienden aan ons hadden gegeven, die hebben we weggegooid. Zo ook een tafeltje die in het gastenkamertje stond. We wisten dat die zo snel mogelijk uit huis moest en we moesten die terugbrengen omdat we die hadden geleend. Het tafeltje heeft aantal dagen in de garage gestaan voordat het hun uitkwam dat we het terugbrachten. Toen gingen beide auto’s stuk, ineens herinnerde we weer dat het tafeltje nog in de garage stond. Dat was geen toeval. 

Willen jullie blijven bidden voor beschermen voor ons als gezin en ook Mathijs en de BU jongens, de Heer gaat prachtig mooie dingen doen. Ook voor jou situatie, blijf volharden vast houden wat de wereld om ons heen ook zegt. “Hij die ons roept is getrouw”. 

We hebben nog zoveel meer te vertellen maar daar meer over in de volgende update. We hebben sinds we in Maart terug zijn vele verschillenden tieners/volwassenen mogen verwelkomen in ons huis, we weten dat de Heer hier een bedoeling mee heeft. Elk persoon door Hem gebracht met een doel.

Zo komen morgen, Woensdag Korrie, Tjitze en Lydia namens het zendings team bij ons op bezoek. Mag de Heer ons gebruiken tot zegen voor hun tijd hier.

We zijn je dankbaar voor je gebeden en steun, mag de Heer je bron van kracht blijven.

Uit dankbare harten vanuit Kaapstad,

Melvin & Henderika,

Anaya, Kaylah, Luca, Shane

de Koopmannetjes