Enkele bewoners van Beth-Uriel

logoMet een diep geloof in de transformerende kracht van God, Beth Uriel “house of light”, heeft als doel jongens van kansarme gemeenschappen /buurten een kans te geven zelfstandige vervulde individuen te worden, door de ondersteunende woongemeenschap, door het ontvangen van scholing, door positieve sociale alternatieven en training in leef en sociale vaardigheden.

Dit is de plek waar wij weten dat God ons als gezin wil gebruiken. Vanaf begin oktober 2010 werkt Melvin bij Beth Uriel. Dit is een thuis voor 24 jonge mannen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. De jongens komen uit kansarme buurten, een aantal hebben jaren op de straat gewoond. Beth Uriel is het enige tehuis in Zuid- Afrika voor die doelgroep. Vaak ligt de focus op vrouwen en kinderen, terwijl de jonge mannen juist zo belangrijk zijn in de opbouw van een gezonde natie. Een natie die nu nog voor een groot deel zonder vaders opgroeit.

HuisvanligMelvin’s belangrijkste rol bij Beth Uriel is die van huisvader. Het hoofddoel van huisvader zijn, is in relatie zorg te dragen voor de 24 jongens: een vader figuur in hun leven te mogen zijn. Iets wat de meeste jongens nooit gekend hebben. Gods woord de bijbel vormt hiervoor de basis waaruit we werken.

Ons gebed is dat niet alleen Melvin als vader maar ook wij als gezin door God gebruikt mogen worden om een zegen voor elk van de jongens te zijn. Hier speelt gastvrijheid een grote rol in, we nodigen ze vaak uit voor een maaltijd om zo een stukje te proeven van een “normaal” gezin.

Ons grootste verlangen voor elk van de jongens is dat ze met God een Hoopvolle toekomst tegemoet gaan.  Een beroemde uitspraak van Nelson Mandela “ Education is the most powerful weapon which you can to change the world.

Mocht u willen doneren om het werk van God in Zuid-Afrika door te laten gaan dan heel graag uw bijdrage storten op: NL81 RABO 0302 4094 83 t.n.v stichting Huis van Lig. KVK nr. 62796224

logo

Wereldwinkel reikt cheque uit aan Beth_Uriel
Enkele bewoners van Beth-Uriel

De stichting “huis van lig” staat ingeschreven
bij de KVK onder nummer: 62796224.
RSIN nummer: 854960387

Het bestuur van de stichting bestaat uit:


 • Leo de Lepper: Voorzitter
 • René Klooster: Secretaris
 • Jan Klooster: Penningmeester
 • Voor informatie: info@huisvanlig.nl
 • Contactadres:

  st. huis van lig
  de Twee gebroeders 116
  9207CJ Drachten