2015 2015  2016 2016   2017 2017
 inkomsten  uitgaven inkomsten  uitgaven  inkomsten  uitgaven
 Incidentiele-/eenmalige giften  15.000 10.000 7500
 Structurele-/vaste giften 5.000 15.000 25000
 Notaris 121
 Kamer van Koophandel 50
Bankkosten 100 110 120
Medewerker(s) Zuid-Afrika 15.000 20.000 22.500
Projecten / noodhulp 2.500 3.000 8.500
Drukwerk en porti 250 350 350
Boekhoudprogramma 50 55 60
Ontmoetingsavonden 100 100 100
Algemene kosten / diversen 100 100 100
(reservering) Onvoorzien 1.729 1.285 770
Totaal 20.000 20.000 25.000 25.000 32.500 32.500