Het bestuur heeft in 2019 weer regelmatig vergaderd en overleg gepleegd over de financiën, de afgevaardigde van de stichting in Zuid-Afrika en het functioneren van elkaar.

De inkomsten en uitgaven geven een positief beeld voor de toekomst!

Het is fijn dat het bestuur  ondersteund wordt door een werkgroep die de afgevaardigde op een praktische en geestelijke manier ondersteunt. Zij zijn onder andere op eigen kosten naar Zuid-Afrika afgereisd om de afgevaardigde daar te ondersteunen .

Verder was het mooi dat Royal Mission ook langs geweest is in Zuid-Afrika om met eigen ogen het werk te zien en te helpen. Wie weet welke uitwerking het heeft dat deze studenten daar de handen uit de mouwen hebben gestoken en zich dienend hebben opgesteld.

Terugkijkend op 2019 zijn we onder de indruk van God Zijn trouw en grootheid. De Heer is aan het werk voor, door en ondanks ons. ☺ Fijn dat de werkgroep (thuisfrontteam) zich met hart en ziel inzet zodat het werk in Zuid-Afrika gedaan kan worden en de continuïteit gewaarborgd is. 

We zien uit naar wat Hij ons in 2020 gaat brengen.

Wij willen u als lezer en achterban bedanken voor uw trouw en ondersteuning: geweldig!

Veel zegen gewenst!

Financieel verslag 2019

huisvanlig-_-Balans-Jaar-2019

huisvanlig-_-Saldibalans-Jaar-2019-_-Periode-1-12-_-Grootboek-567-9999

huisvanlig-_-Winst-en-verlies-Jaar-2019-_-Periode-1-13