In 2019 heeft de werkgroep (thuisfrontteam) weer veel werk gezet en in Nederland van alles
georganiseerd voor de familie Koopman.
Op 4 en 11 januari 2019 is er vergaderd en is het team bij elkaar gekomen om het traditionele
mannenontbijt voor de heren en high-tea voor de dames voor te bereiden. Twaalf januari is het dan
zover en kan men familie Koopman ontmoeten op de achterbandag. Het was een fijne dag. De
dankbaarheid overheerst omdat het zo geslaagd is en ook heel goed bezocht.
3 Februari is het tijd om weer afscheid te nemen van de familie Koopman en zijn ze weer naar Zuid-
Afrika vertrokken.
18 Februari is Mathijs Akkerman als vrijwilliger naar Kaapstad gegaan. Hij wil graag voor minimaal
twee jaar bij Beth Uriël helpen en het werk van de stichting ondersteunen.
27 Februari zijn de ouders van Mathijs hun zoon achterna gereisd om familie Koopman te
ondersteunen en te bemoedigen waar nodig. Zij zijn na twee weken weer vertrokken. Wat fijn dat
zoveel mensen vrijwillig en op eigen kosten dit doen!
21 maart heeft het team overleg gehad met Royal Mission. Studenten van Royal Mission zijn bij Beth
Uriël geweest en zullen hier nog integraal iets over vertellen op een volgende ontmoetingsavond in
de toekomst. 7 juni is deze avond voorbereid en hij vindt 11 juni plaats. Deze avond was wederom
erg geslaags en goed bezocht!
Omdat Melvin wel wat extra ondersteuning kan gebruiken, vertrekt Johan Huiskamp 15 oktober naar
de familie Koopman. Dit is een goede en fijne tijd geweest.
28 november zijn Willem en Evelien weer richting Zuid-Afrika te gaan om familie Koopman te
bemoedigen en ondersteunen waar mogelijk. Wederom is het een bijzondere tijd geweest.
Terugkijkend op 2019 zijn we onder de indruk van God Zijn trouw en grootheid. De Heer is aan het
werk voor, door en ondanks ons.  Fijn dat de TFT zich met hart en ziel inzet zodat het werk in Zuid-
Afrika gedaan kan worden en de continuïteit gewaarborgd is.
We zien uit naar wat Hij ons in 2020 gaat brengen.
Wij willen u als lezer en achterban bedanken voor uw trouw en ondersteuning: geweldig!
Veel zegen gewenst!